Wilsverklaring.

Vertrouwelijke gegevens bestemd voor degene, die na mijn overlijden mijn uitvaart zal
regelen. Deze gegevens dienen tevens bekend gemaakt te worden aan de
uitvaartverzorger, die met de uitvoering van mijn uitvaart zal worden belast.

ONDERGETEKENDE    
     
Naam :
Voornamen :
Adres telefoonnummer :
Postcode en Woonplaats :
Geboorteplaats en Geboortedatum :
Nationaliteit en Geloofsovertuiging :
Burgelijke stand :
of
samenwonend met :
     
Heeft de hierna weergegeven wensen en gegevens vastgelegd om te gebruiken
na mijn overlijden bij het regelen van mijn uitvaart.
     
vastgelegd op
:
te
:

PERSOONLIJKE WENSEN BETREFFENDE DE UITVAART
     
BEGRAFENIS OF CREMATIE:
Begrafenis te :
Crematie te :
   
DE UITVAART VINDT PLAATS:
     
SOORT EN MODEL KIST :
     
IK WENS OPGEBAARD TE WORDEN IN:
Het woonhuis  
Het uitvaartcentrum te :
Ik wens elders opgebaard
te worden namelijk
:
 
AFSCHEID EN BEZOEK:
 
CONSUMPTIES TIJDENS AFSCHEID EN BEZOEK:
Wel consumpties namelijk :
Geen consumpties  
     
ROUWAUTO EN VOLGAUTO:
Rouwauto Cadillac :
Rouwauto Mercedes :
Volgauto Cadillac :
Volgauto Mercedes :
Met eigen vervoer  
     
BLOEMEN :
In plaats van bloemen een donatie aan :
     
ROUWCIRCULAIRE :
     
ADVERTENTIES    
Wel plaatsen in :
Niet plaatsen  
     

UITVOERING VAN DE BEGRAFENISPLECHTIGHEID
     
DE BEGRAFENISPLECHTIGHEID WORDT GEHOUDEN IN:
Een bijzondere locatie met een speciale betekenis namelijk :
     
TIJDENS DE BEGRAFENISPLECHTIGHEID:
Gelegenheid tot sprekers :
     
De volgende muziekstukken worden ten gehore gebracht  
muziekstuk 1
 
muziekstuk 2
 
muziekstuk 3
 
Er wordt live gemusiceerd
:
Ik laat de muziekkeuze over aan mijn nabestaanden of de uitvaartverzorger.
 
     
DE GANG NAAR HET GRAF  
     
AAN HET GRAF :
     
CONDOLEANCE :
In een andere gelegenheid namelijk :
     
CONSUMPTIES    
Wel consumpties namelijk :
Geen consumpties  
     
SOORT GRAF  
of
  Een gereserveerd graf;
vak
 
grafnummer
 
begraafplaats
 
    of bijzetting in het familiegraf;
vak
 
grafnummer
 
begraafplaats
 

UITVOERING VAN DE CREMATIEPLECHTIGHEID
     
DE CREMATIEPLECHTIGHEID WORDT GEHOUDEN IN:
Een bijzondere locatie met een speciale betekenis namelijk :
     
TIJDENS DE BEGRAFENISPLECHTIGHEID:
Gelegenheid tot sprekers :
     
De volgende muziekstukken worden ten gehore gebracht;
muziekstuk 1
 
muziekstuk 2
 
muziekstuk 3
 
Er wordt live gemusiceerd.  
Ik laat de muziekkeuze over aan mijn nabestaanden of de uitvaartverzorger.  
     
De kist daalt of wordt aan het oog ontrokken.
De kist daalt of wordt aan het oog ontrokken in aanwezigheid van naaste familie.
De kist blijft staan en de naaste familie verlaat als de aula.
     
CONDOLEANCE :
In een andere gelegenheid namelijk:  
     
CONSUMPTIES    
Wel consumpties namelijk  
Geen consumpties  
     
ASBESTEMMINGEN    
     
ASVERSTROOIÏNG
Op het terrein van de plaatselijke begraafplaats of crematorium in
      aanwezigheid van familie.
Op een dierbaar plekje die bekend is bij de nabestaanden.
Ambtshalve op het terrein van het crematorium.
Ambtshalve op zee vanaf een schip.
Ambtshalve op zee vanuit een vliegtuig.
 
ASBIJZETING
In een urn naar huis.
In een urn in het columbarium op de plaatselijke begraafplaats of crematorium.
In een urn in een urnentuin op de plaatselijke begraafplaats.
In een urnengraf op de plaatselijke begraafplaats.
Bijzetting in een familiegraf.
In een algemene nis in het crematorium in afwachting van
      de beslissing van de nabestaanden.
     

L.J.W.Jonker    |   Telefoon: 010-4299052  |   Fax: 010-4297561   |   Mobiel: 06-42630600   |   info@uitvaartverzorging-oudcharlois.nl